زنان زیر سایه پدر خوانده‌ها

A series of Noushin Ahmadi Khorasani s articles about women s issues

 • Title: زنان زیر سایه پدر خوانده‌ها
 • Author: نوشین احمدی خراسانی
 • ISBN: 9789649229256
 • Page: 185
 • Format: None
  • [PDF] Download ✓ زنان زیر سایه پدر خوانده‌ها | by ☆ نوشین احمدی خراسانی
   185 نوشین احمدی خراسانی
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ زنان زیر سایه پدر خوانده‌ها | by ☆ نوشین احمدی خراسانی
   Posted by:نوشین احمدی خراسانی
   Published :2019-01-12T17:12:47+00:00

  A series of Noushin Ahmadi Khorasani s articles about women s issues.

  Comment 729

  • Arash Farzad says:

   نگاه موشکافانه و همه جانبه ی خانم احمدی خراسانی آن هم زمانی که ادبیات فمینیستی در ایران چندان شکلی به خود نگرفته بود تحسین بر انگیز است. در این مقالات نویسنده با مهارت توانسته تحلیل های آکادمیک جامعه شناختی را با برداشت های ملموس از زندگی روزانه ی زنان تلفیق کند و ضمن طرح مسائ [...]

  • Parmidaat says:

   این کتاب مجموعه مقاله است که سال 80 چاپ شده و جالبیش اینکه مشکلات همونه و تو چهارده سال تغییراتش خیلی کم بوده

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *